Všetky témy

Zemepis sveta 9. Monsunová Asie II.èást.

Sion JulesAventinum, Praha (1931)
Cestopisy,reportáže,geografia > Ázia
kód produktu: 98649
vydanie:1..
poèet strán:400
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:200x275
Prední a Zadní Indie, Indické souostroví
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit