Všetky témy

Ako hos

Vongrej PavolSpolok slovenských spisovate¾ov, Bratislava (1998)
Beletria > Poézia slovenská
kód produktu: 96427
vydanie:1..
edícia:Poézia ´98, zv. 2
poèet strán:77
ilustrácie:Baèa Dalibor
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:125x210
podpis autoa s venovaním spisovate¾ke Zlate Solivajsovej

 
   Admin kit