Všetky témy

Osobní lodì minulosti a souèasnosti

Škòouøil Evžen, Rùžièka KarelNADAS, Praha (1983)
Technika a remeslo > Lode
kód produktu: 85665
vydanie:1..
edícia:Knižnice vodní dopravy
poèet strán:215
ilustrácie:farebné a èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:220x165
Atlas lodí 3.
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit