Všetky témy

Dálkový výslech

Havel VáclavMelantrich,Praha (1990)
Spoloèenské vedy > Politika èeská
kód produktu: 79575
vydanie:2..
poèet strán:179
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:135x205
rozhovor s Karlem Hvížïalou
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit