Antikvariát PASEKA Banská Bystrica - viac ako 10.000 kníh - staré knihy filatelia

Napíšte nám : antikvariat@paseka.sk

Všetky témy

Do ruzných stran

Havel VáclavLidové noviny, Praha (1990)
Spoloèenské vedy > Politika èeská
kód produktu: 76756
vydanie:3..
edícia:Knihovna Lidových novin 1.
poèet strán:527
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:135x200
eseje a èlánky z let 1983-1989
usporiadal Vilém Preèan

 
   Admin kit