Všetky témy

Encyklopédia Slovenska IV. N-Q

Hajko Vladimír a kol.Veda,Bratislava (1980)
Spoloèenské vedy > Encyklopédie
kód produktu: 76166
vydanie:1..
poèet strán:600
ilustrácie:farebné a èiernobiele
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:215x270
súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit