Všetky témy

1000 divù Èeska

David Petr, Soukup VladimírEuromedia group Praha (2008)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Èechy miestopis
kód produktu: 73580
vydanie:1..
poèet strán:376
ilustrácie:farebné foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:225x300
najkrajšie výtvory prírody a èloveka
stav knihy: výborný

 
   Admin kit