Všetky témy

Praha

Zuzka Zdenek a kol.Orbis,Praha (1981)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Èechy miestopis
kód produktu: 72208
poèet strán:236
ilustrácie:èiernobiele a farebné foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:240x275
obrazová publikace o hlavním meste ÈESKÝ ROMÁN

 
   Admin kit