Všetky témy

Miroslav Florian

Blahynka MilanÈeskoslovenský spisovatel Praha (1980)
Spoloèenské vedy > Literárna veda, èeská lit.
kód produktu: 64381
vydanie:1..
edícia:Portréty spisovatelu
poèet strán:172
oblas:èeská poézia
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:120x195
lit.kritika

 
   Admin kit