Všetky témy

Zakázaná láska

Brownová SandraIkar, Bratislava (2005)
Beletria > Romány pre ženy
kód produktu: 147021
poèet strán:173
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:115x180
stav knihy: dobrý
Shelley je študentkou strednej školy a skrýva vášnivú lásku k svojmu uèite¾ovi Grantovi Chapmanovi. On si však uvedomuje neprípustnos ich vzahu a zakrátko zo školy odchádza. Shelley zostáva len spomienka na ich jediný bozk... Po desiatich rokoch im osud znova skríži cesty. Shelley študuje na univerzite a má za sebou nešastné manželstvo. Grant urobil úspešnú kariéru a prekonal ve¾ký škandál. Keï zaène prednáša na univerzite, obaja znovu cítia vzájomnú príažlivos, ale zakázanou láskou študentky a uèite¾a nie je nadšené ani vedenie školy, ani Shelleyin bývalý manžel... Dokážu svoju lásku obháji?

 
   Admin kit