Všetky témy

Vzpomínky na Sókrata

XenofónSvoboda, Praha (1972)
Spoloèenské vedy > Filozofia,estetika,logika
kód produktu: 136447
vydanie:1..
edícia:Antická knihovna zv. 15
poèet strán:450
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:130x205
stav knihy: dobrý,peèiatka knižnice OÚNZ Trnava

 
   Admin kit