Všetky témy

Èeský svìt 1923 è.27.-52. roè.XIX.

Knappe Hynek,Sekanina František red.Šolc a Šimáèek,Praha (1923)
Èasopisy a noviny > Rôzne
kód produktu: 132678
poèet strán:542
ilustrácie:èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:225x295
únor - srpen 1923
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit