Všetky témy

Prosím struènì

Havel VáclavGallery,Praha (2006)
Spoloèenské vedy > Politika èeská
kód produktu: 131859
vydanie:1..
poèet strán:256
ilustrácie:èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:170x240
Rozhovor s Karlem Hvížïalou,poznámky,dokumenty
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit