Antikvariát PASEKA Banská Bystrica - viac ako 10.000 kníh - staré knihy filatelia

Napíšte nám : antikvariat@paseka.sk

Všetky témy

Výstava užité grafiky a typografie

Holý Bohuslav zost.Svaz èeských výtvar.umìlcù,Praha
Umenie > Typografia,polygrafia
kód produktu: 128586
poèet strán:10
ilustrácie:èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:súbor listou
formát:210x105

 
   Admin kit