Všetky témy

Zemìpis svìta 1. Britské ostrovy

Demangeon AlbertAventinum,Praha (1929)
Cestopisy,reportáže,geografia > Európa
kód produktu: 127984
edícia:Knihovna nauèných spisù Aventina 14.
poèet strán:456
ilustrácie:èiernobiele foto,mapy
jazyk:èeský
väzba:tvrdá bez obálky
formát:205x275
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit