Všetky témy

Mahagon,mìsíèek a špenát

Vìtvièka Václav,Václav ErichAkcent,Drahomír Rybníèek,Tøebíèek (2009)
Prírodné a aplikované vedy > Botanika
kód produktu: 127365
vydanie:1..
poèet strán:254
ilustrácie:farebné a èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:165x240
Exotické rostliny v našem životì
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit