Všetky témy

Cesta-týdeník pro literaturu,život a umìní 1923 è. 1.-52. roè. V.

Rutte Miroslav red.Pražská akciová tiskárna,Praha (1923)
Spoloèenské vedy > Literárna veda, èeská lit.
kód produktu: 124068
poèet strán:704
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:210x280
52 èísel zviazaných v pevnej väzbe.stav knihy: dobrý

 
   Admin kit