Všetky témy

Nový slovník èeskoslovenských výtvarných umìlcù I.zv. A-K

Toman Prokop zost.Chagall, Ostrava (1993)
Umenie > Výtvarné umenie slovenské
kód produktu: 122745
vydanie:4..
poèet strán:606
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:195x280
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit