Všetky témy

Potkan

Bullová GiselaJan Vašut, Praha (2004)
Príroda a èlovek > Chovate¾stvo, psy, maèky, akvaristika...
kód produktu: 113803
vydanie:1..
edícia:Jak na to
poèet strán:56
ilustrácie:farebné a èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:165x200
jako domácí zvíøe. Správná péèe a porozumìní
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit