Všetky témy

Slovník Klubu autorù literatury faktu

Adlt Jaromír a kol.Klub autorù lit. faktu, Praha (1998)
Spoloèenské vedy > Literárna veda, èeská lit.
kód produktu: 108662
vydanie:1..
poèet strán:220
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský, slovenský
väzba:brožovaná
formát:115x210
èlenù èeského a slovenského Klubu autorù literatury faktu
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit