Všetky témy

Smetanova komorní hudba

Janeèek KarelSupraphon, Praha (1978)
Umenie > Vážna hudba
kód produktu: 108255
vydanie:1..
edícia:Dílo a život Bedøicha Smetany 1.
poèet strán:468
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:205x245
Kompozièní výklad
peèiatka knižnice, vyradené z fondov, stav knihy dobrý

 
   Admin kit