Všetky témy

Šarlatáni

Cook RobinIkar, Bratislava (2018)
Beletria > Román z lekárskeho prostredia
kód produktu: 144712
poèet strán:379
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:150x235
stav knihy: dobrý
Èerstvý najvyšší rezident v Bostonskej pamätnej nemocnici Noah Rothauser má v novej funkcii plné ruky práce – od prípravy operaèných programov až po riešenie následkov úmrtí pacientov. Fakultná nemocnica, ktorá sa preslávila medicínskym pokrokom, z nieko¾kých miestností urobila hybridné operaèné sály budúcnosti. Tento progres sa zdá pozitívny až dovtedy, kým poèas bežnej operácie nepríde o život inak zdravý muž. Noah má podozrenie, že preš¾apu a nasledujúcej manipulácie so zdravotným záznamom pacienta sa dopustil egocentrický chirurg svetovej úrovne doktor William Mason. Ten však rýchlo obviní anestéziologièku doktorku Avu Londonovú.
Keï zaènú pribúda ïalšie úmrtia súvisiace s anestéziou, Noah je nútený zamyslie sa nad schopnosami všetkých lekárov vrátane Avy. Rýchlo zistí, že v jej prípade sa pod povrchom skrýva ove¾a viac. Stala sa závislou od sociálnych médií a na internete si vytvorila ve¾a rozlièných profilov. V ohrození sa ocitnú aj Noahova dôveryhodnos a jeho pracovné miesto. Musí sa rozhodnú, ktorý lekár je na vine a k

 
   Admin kit