Všetky témy

Divy svìta

Cigánek IvanPráce, Praha (1978)
Príroda a èlovek > Záhady
kód produktu: 146357
vydanie:1..
edícia:Kotva
poèet strán:274
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:175x240
stav knihy: dobrý
Populárnì nauèná kniha seznamuje se špièkovými lidskými výtvory z kamene, cihel, kovu a betonu od nejstarších dob po dnešek. Odhaluje divy svìta v architektuøe, v souvislosti s dopravou námoøní, øíèní, silnièní, železnièní, potrubní, leteckou a pøi dobývání kosmu. 160 s. fot. a barev. fot. pøíl.

 
   Admin kit