Všetky témy

Silnìjší než Däniken 1.

Patrick ZdenìkOstrov, Praha (1994)
Príroda a èlovek > Záhady
kód produktu: 145858
poèet strán:141
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:140x195
stav knihy: dobrý
Kniha obsahuje: Co do Bible nepøišlo, Proroctví s mrazením v zádech,Èlovìk jménem 666, Hvìzda zvaná Èernobyl, Sibylla,Zakryté šifrování v Bibli i mimo Bibli,Ohnivý kruh,Michael de Nostradamus apod

 
   Admin kit