Všetky témy

Smutné tropy

Lévi-Strauss ClaudeOdeon, Praha (1966)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Amerika južná
kód produktu: 145880
vydanie:1..
poèet strán:298
ilustrácie:èiernobiele fotografie
jazyk:èeský
väzba:tvrdá bez obálky
formát:205x210
stav knihy: dobrý
Cestopis francouzského etnologa svìtového jména, vìnovaný kmenùm Jižní Ameriky. tj. Kaïuvejùm, Bororùm, Nambikwárùm, Tupíùm-Kawahíbùm. Autor zakladá své líèení na dlouholetém trpìlivém studiu a zejména na pozorování v terénu. Tato dùkladná studijní i praktická pøíprava umožòuje mu potom vysvìtlovat jednotlivì detaily kultury z jevù zdánlivì bezvýznamných a øíkat nejenom to, co vidìl a prožil, ale i to, co si zmínìné kmeny myslí o sobì a o svìtì. Knihu doprovází množství náèrtù, kreseb a fotografií.

 
   Admin kit