Všetky témy

Tam za øekou je Argentina

Hanzelka Jiøí, Zikmund MiroslavNaše vojsko,Praha (1958)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Amerika južná
kód produktu: 139544
vydanie:2..
poèet strán:385
ilustrácie:farebné a èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:180x245
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit