Predajňa

Námestie SNP č. 17
974 01 Banská Bystrica
Mobil: 0907 189 672
Email: antikvariat.paseka@gmail.com
          antikvariat@paseka.sk


Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 10:00 - 16:30 hod.
Obedňajšia prestávka: 12:30- 13:30 hod.
Majiteľ: Marcela Mojžišová
IČO: 32005288
DIČ:1029266799
Živnostenský list vydaný OÚ B.Bystrica OZPI-2022/038149-2 re.č.601-7106
zo dňa 22.11.2022

Napíšte nám:
antikvariat.paseka@gmail.com

Ako vyhľadávať a objednávať :

Katalóg obsahuje cca 30 000 titulov. Vyhľadávať môžete podľa autora, názvu, vydavateľstva, edície,ilustrátora, jazyka v akom je kniha napísaná,odboru,ktorý charakterizuje tému o čom je kniha.Ak chcete nájsť knihy s podpisom autora,alebo ilustrátora,zadajte do vyhľadávajúceho okienka slová: podpis autora .Celý katalóg môžete abecedne zoradiť podľa autora, názvu, alebo podľa času pridania titulu do katalógu. Objednávky: Objednávky vybavujeme hneď v ten istý, prípadne nasledujúci pracovný deň. Pred odoslaním balíka Vás informujeme o vybavení Vašej objednávky. Knihy si môžete aj rezervovať a vyzdvihnúť osobne v našej predajni. Zvyčajný termín rezervácie je 7 dní, ale v individuálnych prípadoch sa dá dohodnúť aj dlhší termín. Ak budete za knihy platiť na účet, variabilný symbol a číslo účtu Vám pošleme po overení, či sme dané knihy náhodou nepredali na predajni - databáza na internete sa aktualizuje raz denne. Zásielky do Čiech: Do Čiech a iného zahraničia posielame knihy a iné položky ako obyčajné zásielky / nie dobierky /, po predchádzajúcej platbe na náš účet. Údaje potrebné na platbu vám pošleme po overení,či hľadané knihy ešte máme. Objednávky vybavujeme od minimálnej hodnoty tovaru 9 Eur.Knihy posielame Slovenskou poštou.Zásielky nad 0,5 kg. idú ako balík a vtedy ich posielame ako zásielku na poštu. Ak chcete zasielku, ktorá má viac ako 0,5 kg nie na poštu ale priamo na adresu bydliska alebo zamestnania, tak to prosím uvedte v objednavke v kolonke postrehy a požiadavky. V tom prípade je bude poštovné navýšené o 1,2 Eur.

Želám všetkým zákazníkom nášho antikvariátu veľa pekných chvíľ s knihami, ktoré si u nás kúpili. Marcela Mojžišová

 

 

Zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa zák. č. 18/2018 Z.z., v platnom znení

spoločnosti : Marcela Mojžišová, Horné Pršany 154, 974 04 Banská Bystrica

Prevádzka :Antikvariát Paseka, Námestie SNP č. 17, 974 01 Banská Bystrica

IČO:32005288 DIČ:1029266799 

Našej spoločnosti záleží na ochrane Vášho súkromia a tak vykonané zmeny Vám poskytnú lepšiu kontrolu nad dátami, ktoré s nami zdieľate a tiež uľahčia prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich spracovania. Aktualizujeme naše podmienky ochrany osobných údajov pre vyhovenie novej právnej úprave týkajúcej sa ochrany osobných údajov v krajinách Európskej únie, známej tiež ako GDPR. Pre Vás sa ohľadom používania nášho e-shopu nič zásadné nemení. Ak sa chcete o nových zásadách a pravidlách dozvedieť viac, čítajte ďalej.

 

Informácie pre našich zákazníkov, ktorí u nás nakúpili už pred 1.1.2019

Dotknuté osoby, ktoré nakúpili alebo sa zaregistrovali v našom e-shope pred 1.1.2018

udelili svoj súhlas so vstupom do našej databázy, ako aj súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na účely marketingu, a to formou zaškrtnutia políčka pri vytváraní svojej objednávky v našom e-shope. Na základe týchto súhlasov ich stále evidujeme a ich osobné údaje spracovávame aj po 1.1.2018. Zverejnením našich nových zásad ochrany osobných údajov sa zároveň títo naši zákazníci  poučujú o zákonom ustanovených údajov v zmysle GDPR. Ak dotknutá osoba už nechce naše prípadné oslovovanie zasielané prostredníctvom e-mailu na ňou poskytnutú e-mailovú adresu, má naďalej právo namietať voči takejto forme, a to najmä odhlásením sa zo zasielania kliknutím na link s marketingovým obsahom. Ak tieto osoby udelili súhlas s prenosom ich údajov tretím stranám, ich údaje tretími stranami nebudú spracúvané, pokiaľ Dotknutá osoba neudelí súhlas takýmto tretím stranám so spracúvaním svojich osobných údajov (v znení po 1.1.2018).

 

Súbory Cookies

Na našej stránke používame súbory cookies a iné technológie, aby sme zabezpečili pre Vás správnu funkčnosť našej stránky, aby sme rozlíšili jednotlivé počítače, IP adresy, typ prehliadača, prípadné aplikácie, taktiež pre individuálne nastavenie služieb a na prispôsobenie zobrazenia obsahu. Používaním našej stránky predpokladáme, že Vám toto aktuálne nastavenie vyhovuje, a samozrejme ak nie, môžete toto kedykoľvek jednoducho zmeniť a odvolať.

 

Kamerový systém v našej predajni

Prostredníctvom kamerového systému ide hlavne o monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, príp. monitorovanie na marketingové účely. Naša predajňa je prístupná verejnosti a možno do nej voľne vstupovať, voľne sa zdržiavať bez časového obmedzenia, ale vo vymedzenom čase - počas otváracích hodín našej predajne. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme monitorovanie priestorov prístupných verejnosti sú ustanovenia zákona ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Podmienkami spracúvania osobných údajov je, aby priestor bol zreteľne označený ako monitorovaný, a tento sme ako prevádzkovateľ zreteľne označili bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií, a označenie máme formou nálepky na vstupných dverách predajne, ktorá je vo viditeľnej výške. Za účelom oboznámenia sa s podmienkami ochrany osobných údajov z dôvodu novej právnej úprave týkajúcej sa ochrany osobných údajov v krajinách Európskej únie, známej tiež ako GDPR, si prosím prečítajte tieto naše nové zásady a pravidlá.

 

Zákonnosť spracúvania

Ako zmluvné strany pri plnení zmluvných povinností je žiadúce, aby kupujúci oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracováva aj iné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne vyjadrením svojho súhlasu za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie faktúry (daňového dokladu), predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie prípadných vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie prípadných marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

Právny základ na spracúvanie osobných údajov musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

 

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní

 •   identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený (máme zverejnené na našej stránke, a nimi sú: Marcela Mojžišová,Oremburská 14,974 04 Banská Bystrica, IČO 32005288
 •   kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená (nie je v našom e-shope určená),
 •   účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: účelom spracovania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, potrebujeme tieto údaje na to, aby sme mohli spravovať vaše zákaznícke účty, ak ich máte u nás vytvorené, zabezpečiť vám tovar a služby, ktoré si chcete kúpiť a pomáhať vám pri vašich objednávkach a pri vrátení peňazí, ak budete prípadne využívať Vaše právo na odstúpenie od zmluvy, preto potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje.
 •   oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany (ak nám pre vyššie uvedený účel spracovania  potrebné údaje neposkytnete, nebudeme schopní splniť vaše objednávky, nebudete môcť využívať naše ponúkané tovary príp. služby. Taktiež Vás informujeme, že spolupracuje s poskytovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje iba na naše pokyny a patria tam poskytovatelia poskytujúci hostingové služby, účtovné služby, poskytovanie marketingových systémov, systémy na analýzu prevádzky v našom e-shope);
 •   identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (v prípade nákupu v našom e-shope môžu byť vaše osobné údaje, na základe vašej voľby, poskytované za účelom vybavenia nákupu kuriérskej spoločnosti, v prípade, že pri platbe tovaru v našom e-shope zvolíte možnosť platenia cez platobné systémy bankových spoločností, budú Vaše osobné údaje poskytnuté v nutnom rozsahu týmto spoločnostiam na realizáciu platby);   
 •   informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, (nezamýšľame prenášať osobné údaje do tretích krajín);

 

Okrem vyššie uvedených informácií Vám ako prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov poskytujeme aj tieto informácie o

 •   dobe uchovávania osobných údajov (Vaše osobné údaje uchovávame počas doby platnej v rámci spracovania objednávky, jej vybavenia, uzatvorenia kúpnej zmluvy a držania záručnej doby na výrobok, ktorý ste si u nás zakúpili, taktiež budeme uchovávať osobné údaje kým nie je Váš účet - konto, ak ho máte u nás vytvorené, na stránke vymazané. Konto môže byť vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo ak požiadate o ich vymazanie. Zároveň Vás tiež chceme informovať, že pokiaľ máte u nás vytvorené členstvo – ste v našom programe, Vaše údaje budeme spracovávať po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov za účelom členstva v našom programe).
 •   práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 •   o práve na opravu osobných údajov,
 •   o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 •   o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 •   práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 •   práve podať návrh na začatie konania,
 •   tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov (uvedené už v časti
 •   existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (tieto spôsoby neaplikujeme v našom e-shope);

 

V prípade, že budeme ako prevádzkovateľ mať v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý sme ich získali, budeme Vás pred ďalším spracúvaním osobných údajov informovať poskytnutím informácií o inom účele a poskytneme Vám aj ďalšie relevantné informácie.

 

Ak budú v našom e-shope uvedené odkazy na iné webové stránky, naša spoločnosť nezodpovedá za zásady  ochrany osobných údajov, ktoré sú na nich uvedené a platné.

 

Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby – v prípade, že by takáto situácia nastala, a teda ak by osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, uvádzame ako prevádzkovateľ, že platia všetky ustanovenia a informácie ako v časti, keď osobné údaje máme  získané od dotknutej osoby a okrem tých informácií Vám uvedieme:  

 •   zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 •   účele spracúvania osobných údajov,
 •   kategórii spracúvaných osobných údajov,
 •   identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, (nezamýšľame prenášať osobné údaje do tretích krajín);
 •   dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 •   práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 •   práve podať návrh na začatie konania,
 •   zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 •   existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii (nezamýšľame prenášať osobné údaje do tretích krajín).

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

 •   osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 •   dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý vyjadrila so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákona alebo dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 •   dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
 •   osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 •   je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 •   sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 •   na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 •   na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 •   z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade so zákonom,
 •   na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 •   na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 •   dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 •   spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 •   prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 •   dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa vyššie uvedeného, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 •   sa osobné údaje spracúvajú, lebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
 •   spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Uplatnením vyššie uvedeného práva nie je dotknuté právo na výmaz. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané ako spracúvanie osobných údajov ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia (kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné).

Oznámenie sa nevyžaduje, ak

 •   prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
 •   prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,
 •   by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Akékoľvek Vaše právo alebo Vašu žiadosť týkajúcu sa osobných údajov si môžete uplatniť u nás týmito formami:

e-mailom: antikvariat@paseka.sk

telefonicky: 0907189672

poštou na adresu: Mgr.Pavol Mojžiš,Oremburská 14, 974 04 Banská

Bystrica


Žiadosť alebo Vaše oznámenie vybavíme bez zbytočného odkladu (max. do 30 dní). V niektorých prípadoch súvisiacich predovšetkým so zložitosťou alebo náročnosťou vašej požiadavky, môžeme túto lehotu predĺžiť, a to o ďalších 60 dní. V takomto prípade Vás budeme informovať.

 

Právo podať návrh na začatie konania

 •   Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
 •   Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
 •   Návrh na začatie konania  (ďalej len „návrh“) musí obsahovať a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť  pri spracúvaní osobných údajov porušené, d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
 •   Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.
 •   Úrad návrh odloží, ak a) návrh je zjavne neopodstatnený, b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní, c) navrhovateľ  neposkytol úradu na jeho žiadosť  potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí, d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.
 •   Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň  upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu.
 •   Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“).
 •   Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa zákona.
 •   O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu.

 

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Adresa: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov

Telefón: 02/323 132 14

Predávajúci vyhlasuje, že spracováva osobné údaje kupujúceho len na účely uvedené v týchto podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Prepravná spoločnosť: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Banková inštitúcia: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

 

 
   Admin kit