Všetky témy

VEN 1. pracovní sešit

Králová Jana,Kováèová JitkaFraus,Plzeò,EDELSA,Madrid (1995)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Španielèina
kód produktu: 131203
vydanie:1..
poèet strán:148
ilustrácie:èiernobiele ilustrácie
jazyk:èeský,španielsky
väzba:brožovaná
formát:205x260
španìlština pro støední a jazykové školy
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit