Všetky témy

Gil Blas

Le Sage Alain RenéNaše vojsko,Praha (1957)
Beletria > Francúzski autori
kód produktu: 146289
edícia:Knižnice svìt 15.zv.
poèet strán:677
ilustrácie:Gigoux Jean
jazyk:èeský
väzba:tvrdá bez obálky
formát:170x240
stav knihy: dobrý
Pikareskní román francouzského spisovatele z pøelomu 17. a 18. století. Ústøední postavou románu je Gil Blas, syn bývalého vojáka a matky z drobného m욝anstva, který se postupnì stává z lokaje bohatým a váženým mužem. Autor zde na množství dobrodružných pøíhod ústøedního hrdiny nastavuje satirické zrcadlo francouzským spoleèenským pomìrùm doby Ludvíka XIV. a doby velkých zmìn po nìm. Román je považován za významný kámen ve stavbì novodobého písemnictví.

 
   Admin kit