Všetky témy

Madony z Leningradu

Dean DebraPavel Dobrovský,BETA,Praha (2019)
Beletria > Americkí ,kanadskí autori
kód produktu: 136309
vydanie:1..
poèet strán:229
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:140x215
stav knihy: dobrý
Marina ztrácí kontakt s realitou, a den ze dne je to horší, nedokáže udržet nové informace – podrobnosti o životech svých dìtí, blížící se svatbu vnouèete – ale obrazy ze vzdálené minulosti jsou v její mysli stále živé. Jako by to bylo vèera, kdy žila v Leningradu, v kruté dobì nacistické blokády mìsta. V té dobì Marina pracovala jako prùvodkynì v Ermitáži, a spoleènì s ostatními zamìstnanci dostala za úkol uschovat vzácná umìlecká díla, ale prázdné rámy nechat povìšené na zdi jako symbol jejich návratu. Když zaèaly na mìsto padat bomby, vytvoøila si Marina v mysli svou vlastní Ermitáž, „palác myšlenek“, do nìhož se uchylovala, aby unikla všudypøítomným váleèným hrùzám, hladu a smrti. Toto útoèištì zùstalo skryté hluboko v ní až do okamžiku, kdy ho znovu zaèala potøebovat…

 
   Admin kit