Všetky témy

Moderný chov králikov a kožušinových zvierat

Malík Vladimír a kol.Príroda, Bratislava (1974)
Príroda a èlovek > Chov hospodárskych zvierat
kód produktu: 134041
vydanie:1..
edícia:Živoèíšna výroba. Knižnica drobnochovate¾a
poèet strán:407
ilustrácie:èiernobiele fotografie
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:150x205
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit