Všetky témy

Souèasná sovìtská próza I.

ková Marta a kol.Svet sovetú, Praha (1963)
Spoloèenské vedy > Literárna veda, svetová lit.
kód produktu: 79441
vydanie:1..
edícia:Poznáváme Sovetský svaz
poèet strán:202
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:105x190
literárna kritika
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit