Všetky témy

Malá encyklopédia bádate¾ov a vynálezcov

Bober JurajObzor,Bratislava (1973)
Životopisy,pamäti > Vedci
kód produktu: 77682
vydanie:1..
poèet strán:742
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:slovenský
väzba:tvrdá
formát:150x210
od najstarších èias po 60.roky 20.stor.
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit