Všetky témy

Graphis International Journal of Graphic Art and Applied Art No.171

Herdeg Walter ed.Graphis Press, Zurich (1974)
Èasopisy a noviny > Graphis
kód produktu: 136903
poèet strán:98
ilustrácie:farebné ilustrácie
jazyk:anglický,nemecký,francúzsky
väzba:brožovaná
formát:230x300
obálka oddelená od korpusu èasopisu

 
   Admin kit