Všetky témy

Lovecké trofeje èeských zemí

Hromas J., Lochman J., Macourek J.SZN, Praha (1974)
Príroda a èlovek > Po¾ovníctvo
kód produktu: 135021
vydanie:1..
edícia:Lesnická knihovna, 9.zv.
poèet strán:274
ilustrácie:èiernobiele fotografie
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:175x240
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit