Antikvariát PASEKA Banská Bystrica - viac ako 10.000 kníh - staré knihy filatelia

Napíšte nám : antikvariat@paseka.sk

Všetky témy

Technický nauèný slovník V.T-Ž

Korbaø T.,Stránský A.red.SNTL,Praha,SVTL,Bratislava (1964)
Spoloèenské vedy > Encyklopédie
kód produktu: 128975
vydanie:1..
poèet strán:618
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:175x245
Obsahuje 6200 hesiel T-Ž,1234 obrázkov
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit