Všetky témy

Ladislav Pešek

Kudìlka ViktorÈs.filmový ústav,Praha (1987)
Umenie > Film, televízia,rozhlas
kód produktu: 128657
vydanie:1..
edícia:42.
poèet strán:34
ilustrácie:èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:130x205
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit