Všetky témy

Èeský CorelDRAW 9

Èulík MiroslavGrada Publishing,Praha (2000)
Technika a remeslo > Poèítaèe
kód produktu: 127425
vydanie:1..
poèet strán:236
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:170x230
Podrobný prùvodce zaèínajícího uživatele
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit