Všetky témy

Neobjasnìné záhady druhé svìtové války

Jackson RobertSvojtka a Co.,Praha (2002)
Spoloèenské vedy > História vojenská
kód produktu: 127193
vydanie:2..
poèet strán:96
ilustrácie:farebné a èiernobiele foto
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:225x300
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit