Všetky témy

Zoltán Fábri

Pošová KateøinaÈs.filmový ústav,Praha (1983)
Umenie > Film, televízia,rozhlas
kód produktu: 127070
vydanie:1..
edícia:10.
poèet strán:32
ilustrácie:èiernobiele foto z filmov
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:125x205
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit