Všetky témy

Obrazy z utrpení Pánì

Miro GabrielMarta Florianová,Stará Øíše na Moravì (1925)
Kresanská literatúra > Spiritualita
kód produktu: 124689
edícia:Dobré Dílo 82.
poèet strán:201
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:125x155
Ruènì kolorovaná reprodukce Rouaultova obrazu Ecce homo jako frontispice.
stav knihy: dobrý, èíslovaný výtlùaèok 63/1000

 
   Admin kit