Antikvariát PASEKA Banská Bystrica - viac ako 10.000 kníh - staré knihy filatelia

Napíšte nám : antikvariat@paseka.sk

Všetky témy

Estetika rôzne èísla

Vlèek Tomᚠred.Academia, Praha (1990)
Èasopisy a noviny > Rôzne
kód produktu: 118272
poèet strán:64
jazyk:èeský, anglický, nemecký
väzba:brožovaná
formát:170x240
èasopis pro estetiku a teorii umìní
3.4./1990.1/1991.1/1997 cena za jedno èíslo

 
   Admin kit