Všetky témy

Praha Husitská

Všeteèka Jiøí, Kluèina PetrNaše vojsko, Praha (1986)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Èechy miestopis
kód produktu: 108972
vydanie:1..
poèet strán:208
ilustrácie:èiernobiele
jazyk:èeský, nemecký, anglický, ruský
väzba:tvrdá
formát:240x280
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit