Všetky témy

Slovník moderních svetových dejin

Durman Karel-Svoboda MiloslavSvoboda,Praha (1969)
Spoloèenské vedy > História svetová
kód produktu: 100645
vydanie:1..
poèet strán:684
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:155x210
v heslách preh¾adne zhrnuté udalosti svetových dejín od Ve¾kej francúzskej revolúcie do 60. rokov 20.stor.
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit