Všetky témy

Indie- sever. Dillí, Rádžasthán, Uttarpradéš, Uttaran?al…

Abram David, Devdan Sen a kol.Jota ,Brno (2002)
Cestopisy, reportáže, fotopublikácie > Turistickí sprievodcovia Ázia
kód produktu: 141517
vydanie:1..
edícia:Turistický pr?vodce
poèet strán:1140
ilustrácie:farebné foto
jazyk:?eský
väzba:brožovaná
formát:125x195
stav knihy: dobrý
V úvodní ?ásti najdete základní fakta o indickém subkontinentu, doporu?ení o nejvhodn?jší dob? pro pobyt v té které ?ásti Indie, a vý?et nejzajímav?jších míst, která byste si nem?li nechat ujít.
V další ?ásti nazvané Základní informace se do?tete d?ležité rady a pokyny, co podniknout ješt? p?ed cestou a jak si v Indii po?ínat.
Samotný Pr?vodce obsahuje podrobný a zasv?cený popis jednotlivých region?, s mapkami a aktuálními informacemi o ubytování, stravování, kultu?e a dopravním spojení.
V oddíle Souvislosti se seznámíte s nejd?ležit?jšími událostmi v d?jinách Indie, dozvíte se zajímavosti o kultu?e, p?írod? i problémech životního prost?edí Indie.
P?ipojen je i seznam doporu?ené literatury a slovní?ek hindských výraz?.

V?bec první pr?vodce po Indii v ?eském jazyce obsahuje mimo?ádné množství informací a praktických rad, a ocení ho nejen cestovatelé, kte?í se do Indie vydávají, ale ur?it? i ten, kdo se o této zemi chce n?co dozv?d?t.
Vy?erpávající množství informací, jaké nenabízí žádný jiný pr?vodce – budete schopni pohybovat se samostatn? po ohromných indických velkom?stech a díky znalostem historických a kulturních souvislostí dokážete pat?i?n? ocenit indické chrámy a další památky.
Krom? toho se pr?vodce zam??uje i na mén? známé lokality, takže si budete moci dokonale vychutnat krásu horských scenérií ?i nerušených indických pláží.
Aktuální vý?et ubytovacích za?ízení a jejich ohodnocení – od poutnických ubytoven až po skv?lé koloniální hotely a staré pevnosti.
Zasv?cený výklad o indických d?jinách, politice, náboženství a hudb?, jakož i spole?enských a kulturních souvislostech.

 
   Admin kit