Všetky témy

Zborník lesníckeho, drevárskeho a po¾ovníckeho múzea 1975, è.8

Osveta,Martin (1975)
Príroda a èlovek > Lesníctvo, drevárstvo
kód produktu: 133112
vydanie:1..
edícia:Vlastivedné zborníky
poèet strán:312
ilustrácie:èiernobiele fotografie
jazyk:slovenský
väzba:brožovaná
formát:170x240
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit