Všetky témy

Cesty do podzemí

Pecold LumírBlesk,Ostrava (1992)
Príroda a èlovek > Jaskyniarstvo
kód produktu: 125025
poèet strán:151
ilustrácie:èiernobiele a farebné
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:220x215
zážitky s ciest do jaskýò v rôznych èastiach sveta
stav knihy:dobrý

 
   Admin kit