Všetky témy

Pokušenie

Figuli MargitaLeopold Mazáè, Praha (1937)
Slovenské vydania do r.1948 > Leopold Mazáè,Praha
kód produktu: 141990
vydanie:1..
edícia:Slovenská tvorba 2.
poèet strán:191
jazyk:slovenský
väzba:kožená
formát:125x195
10 noviel. prvé vydanie
èíslovaný výtlaèok 2700/ 2409

 
   Admin kit