Všetky témy

Španielsko slovenský a slovensko španielsky slovník

Škultéty Jozef, Šulhan JozefSPN Bratislava (1974)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Španielèina
kód produktu: 75558
vydanie:1..
poèet strán:1209
jazyk:slovenský, španielsky
väzba:tvrdá
formát:150x210
stredne ve¾ký obostrajný slovník
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit