Všetky témy

Gramatika... teï to zvládnu.Španìlština+CD

Lasierra María Suárez,Bernal Estefanía FérezKlett,Praha (2006)
Cudzie jazyky, uèebnice a slovníky > Španielèina
kód produktu: 131905
vydanie:1..
poèet strán:190
ilustrácie:èiernobiele ilustrácie
jazyk:èeský,španielsky
väzba:brožovaná
formát:165x230
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit